0
You have 0 items in your cart

Framtidsfullmakt

Familjerätt
11

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du känna dig säker inför framtidens oförutsägbara händelser. Det innebär att du utser någon som du litar på att ta hand om dina ekonomiska och/eller personliga angelägenheter när du inte längre kan göra det själv.

Framtidsfullmakten skrivs i förebyggande syfte och är ett mycket bättre alternativ än en opersonlig god man eller förvaltare som annars utses. Fullmakten kan ges till flera olika personer och dessa personer kan tilldelas olika behörigheter.

Juridik Online

Vi är tillgängliga när du än behöver. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver juridisk rådgivning eller vill veta mer.

Kontaktuppgifter:

+46735071732info@juridik.online24/7