0
You have 0 items in your cart

Familjeratt

Juridisk rådgivning

Familjerätt

Behöver du rådgivning i samband med en familjerättslig situation eller har du frågor kring din bostad eller lokal? Då är Juridik Online perfekt för dig. Vi ser till att er framtid säkras genom bl.a. testamente och framtidsfullmakt samt hjälper gärna till att lösa tvister med inblandade parter. Juridik Online hjälper också till med myndighetsärenden vid behov. Välj mellan fastpris eller löpande räkning. Vår grundtaxa är 1995 kr/h exklusive moms men i ärenden då vi tillämpar er rättsskyddsförsäkring debiterar vi 1781,25 kr ink. moms (avser 2021 års taxa).

Några av de tjänster jag erbjuder är

11

Tvister/Överklagan

Om du hamnat i en konflikt med ett företag då du köpt en vara eller tjänst för eget bruk kallas detta för konsumenttvist.

11

Skadeståndskrav

Har du blivit utsatt för ett brott eller på annat sätt lidit en skada kan du ha rätt till skadestånd.

11

Forsäkringsrätt

Ibland kan man hamna i en tvist med ett försäkringsbolag.

11

Gåvobrev

We can provide corporate governance, helping clients manage the responsibilities of running a corporation in financial field.

11

Testamente

We can provide corporate governance, helping clients manage the responsibilities of running a corporation in financial field.

11

Samboavtal

We can provide corporate governance, helping clients manage the responsibilities of running a corporation in financial field.

11

Äktenskapsförord

Att diskutera juridiska frågor inför eller under ett äktenskap är inte det mest romantiska man kan tänka sig.

11

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du känna dig säker inför framtidens oförutsägbara händelser.

11

Bouppteckning

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Letar du efter någon att hjälpa?

Låt oss hjälpa dig! Ring nu: +46 735 071 732

info@juridik.online
·  Öppet 24/7