0
You have 0 items in your cart

Gåvobrev

Familjerätt

Gåvobrev Pengar och Fast Egendom

När du ska ta emot eller ge bort en gåva av ett större värde rekommenderar vi starkt att ett gåvobrev upprättas för att undvika framtida tvister eller missförstånd. Visste du exempelvis att en ekonomisk gåva presumeras vara ett lån om där inte finns ett gåvobrev och gåvogivaren i framtiden kräver pengarna tillbaka?

I gåvobrevet kan gåvogivaren lägga till eventuella villkor för överlåtelsen, exempelvis att visst vederlag ska erläggas som motprestation eller att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom.

Är det en fastighetsgåva finns ytterligare vissa formkrav på gåvobrevet och gåvogivarens signatur måste bevittnas för att gåvotagaren snabbare ska kunna få lagfart. Vissa formkrav finns även vid gåva av bostadsrätt för att överlåtelsen ska anses juridiskt bindande.  Juridik Online ser till att du, oavsett om du ska ta emot eller ge bort en gåva, får de bästa förutsättningarna kring gåvobrevet.

Juridik Online

Vi är tillgängliga när du än behöver. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver juridisk rådgivning eller vill veta mer.

Kontaktuppgifter:

+46735071732info@juridik.online24/7