Gåvobrev Pengar och Fast Egendom

När du ska ta emot eller ge bort en gåva av ett större värde rekommenderar vi starkt att ett gåvobrev upprättas för att undvika framtida tvister eller missförstånd. Visste du exempelvis att en ekonomisk gåva presumeras vara ett lån om där inte finns ett gåvobrev och gåvogivaren i framtiden kräver pengarna tillbaka?

I gåvobrevet kan gåvogivaren lägga till eventuella villkor för överlåtelsen, exempelvis att visst vederlag ska erläggas som motprestation eller att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom.

Är det en fastighetsgåva finns ytterligare vissa formkrav på gåvobrevet och gåvogivarens signatur måste bevittnas för att gåvotagaren snabbare ska kunna få lagfart. Vissa formkrav finns även vid gåva av bostadsrätt för att överlåtelsen ska anses juridiskt bindande.  Juridik Online ser till att du, oavsett om du ska ta emot eller ge bort en gåva, får de bästa förutsättningarna kring gåvobrevet.

Köp Gåvobrev Mall

Gåvobrev Mall

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är exakt vad det låter som, ett brev eller dokument som förklarar att en gåva inträffat. Det kan handla om olika saker som till exempel pengar, bostäder eller en sak av värde. Detta är oerhört viktigt för att undvika framtida konflikter och för att ha allt på det torra i samband med gåvan.

Ett gåvobrev kan behövas i flera olika situationer. Kanske vill du att en egendom som du har ska vara kvar i familjen. Med ett gåvobrev kan du till exempel säkerställa att en person som mottager gåvan fortfarande har rätt till gåvan även efter en arvstvist eller skilsmässa.

Hur skrivs ett gåvobrev?

Det finns en del krav som måste uppfyllas för att ett gåvobrev ska vara giltigt. Det handlar till exempel om att det ska finnas en beskrivning av gåvan och denna måste vara tydlig. I själva formuleringen finns det därför regler att ha i beaktning som till exempel att det alltid måste krävas samtycke från en make/maka om gåvan är en del av giftorätten. Eventuella specifika eller särskilda villkor samt underskrift av alla berörda parter behöver också vara med.

För att säkerställa sig att allt går rätt till är det därför bäst att använda sig av en jurist. Vi erbjuder en färdigställd gåvobrev mall men ger också juridisk rådgivning vid behov till ett bra pris.

Ger en ökad trygghet

Det är inte alltid ett gåvobrev behövs men i vissa tillfällen är det obligatoriskt. Oavsett vilket ger det en ökad trygghet både för dig och den som tar emot gåvan. Med ett gåvobrev finns det en lagförd dokumentation som bevisar att en gåva faktiskt har inträffat. Så länge det är korrekt utformat undviker du därför framtida tvister.

Vid en tomträtt, bostadsrätt eller fastighet behövs det ett gåvobrev, annars är gåvan inte juridiskt giltig. Om det däremot handlar om en lös egendom, som till exempel pengar, är det däremot inget krav på gåvobrev. Men som vi nämnde i inledningen är det bra att ha detta ändå eftersom det antas vara ett lån annars.

Gåvobrev är ett krav vid fast egendom

Oavsett om du ska ta emot en fastighet eller om du vill ge bort en fastighet måste ett gåvobrev vara utfärdat. Då har det samma funktion som ett köpekontrakt. I gåvobrevet behövs det finnas särskilda villkor om du vill att mottagaren ska vara skyddad vid framtida anspråk. Då är personen i fråga skydda vid till exempel skilsmässa eller separation.

Här bör också finas med om mottagaren ska ha någon möjlighet att sälja fastigheten samt om någon person i ett sådant scenario ska ges förtur att köpa den. Det bör också vara dokumenterat om gåvogivaren ska ges tillstånd att nyttja fastigheten. Kanske behövs det också en pengagåva i samband med fastigheten så att mottagaren har möjlighet till finansiering av de löpande omkostnaderna i själva fastigheten.

Formkrav vid gåvobrev för fastigheter

Precis som vid försäljning eller köp av en fastighet finns det formkrav för att gåvan ska vara juridiskt giltig. Det första handlar om att det ska finnas ett dokument, alltså en skriftlig handling, som i detta fallet är gåvobrevet. I dokumentet ska det också finnas med vem som överlåter sin fastighet (gåvogivare) samt vem som får fastigheten (gåvomottagare). Denna process har namnet överlåtelseförklarling.

I gåvobrevet behövs det också finnas med hur stor andel av den fastighet som överlåts som gåvomottagaren ska tilldelas. Handlar det om hela fastigheten, alltså 100%, eller är det halva fastigheten som överlåts, 50%. Båda parter, alltså såväl gåvomottagaren som gåvogivaren, behöver signera dokumentet.

Ett gåvobrev behöver dock inga vittnen som till exempel en framtidsfullmakt. Däremot behövs det vitten för att få lagfart på fastigheten. Så i praktiken behövs det två vittnen vid just överlåtelser av fastigheter.

Gåvobrev gällande bostadsrätt

Vad gäller gåvobrev för bostadsrätter ser det lite annorlunda ut. Det finns tre stycken formkrav men det är något enklare än vid gåvor av fastigheter. I gåvobrevet för en bostadsrätt krävs det att dokumentet är skriftligt, att det specificerar vilken bostadsrätt det handlar om samt att givaren och mottagaren skriver under.

Däremot finns det en annan viktig sak att ha i beaktning. Det handlar om att bostadsrättsföreningen måste godkänna medlemskapet av gåvomottagaren. Personen måste få medlemskapet i föreningen godkänt för att kunna nyttja bostadsrätten.

Gåvobrev gällande lös egendom som pengar

Rent juridiskt är pengar en lös egendom. Därför finns det inget krav på gåvobrev för att en pengagåva ska vara giltig. Detta är ett faktum oberoende av hur stor summa som det handlar om. Direkt när mottagaren fått pengarna på kontot eller i handen är gåvan fullständig.

Detta är dock ingen anledning att inte ha ett gåvobrev utan vi rekommenderar att allt utfärda detta. Det finns flera fördelar med att ha ett gåvobrev, framförallt för den som vill ha villkor i gåvan. Dessutom är det en enorm fördel om det skulle uppstå något frågetecken i samband med gåvan.