0
You have 0 items in your cart

Skadeståndskrav

Familjerätt
11

Skadeståndsanspråk

Har du blivit utsatt för ett brott eller på annat sätt lidit en skada kan du ha rätt till skadestånd. På förhand kan det vara svårt att veta hur högt skadestånd som är rimligt att kräva och hur du ska gå till väga för att upprätta en anmälan eller ansöka om stämning.

Du kan begära skadestånd för bl.a. sveda & verk, inkomstbortfall och andra typer av ekonomisk skada. Smartast är att redan vid polisanmälan ange att skadestånd kommer begäras. Polisen kommer då ge dig en blankett att fylla i. Juridik Online kan hjälpa dig att fulla i och komplettera handlingarna så att allt går rätt till.

Få ut din skadeståndsersättning

Om du skulle ha rätt till skadestånd finns det ingen garanti för att du får pengarna direkt. Via kronofogden, försäkringsbolag eller brottsoffermyndigheten kan man få sin ersättning om inte frivillig betalning sker. Juridik Online hjälper dig att få ut det skadestånd du har rätt till.

Juridik Online

Vi är tillgängliga när du än behöver. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver juridisk rådgivning eller vill veta mer.

Kontaktuppgifter:

+46735071732info@juridik.online24/7