0
You have 0 items in your cart

Tvister/Överklagan

Familjerätt
11
Om du hamnat i en konflikt med ett företag då du köpt en vara eller tjänst för eget bruk kallas detta för konsumenttvist. Om de tvistiga summorna överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 800 kronor år 2021) är det bra att ha juridisk rådgivning och göra en rättsskyddsskadeanmälan direkt från start. Ofta har näringsidkarna egna jurister och då är det bra att själv ta hjälp av en jurist som står på din sida och tar tillvara på just dina intressen.

Som privatperson är det befriande att överlämna ärendet till en expert. Med hjälp av Juridik Online får du juridisk rådgivning tills dess att tvisten är löst. Du får även hjälp att upprätta en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag samt slipper att själv närvara i rätten om du inte vill.

Juridik Online

Vi är tillgängliga när du än behöver. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver juridisk rådgivning eller vill veta mer.

Kontaktuppgifter:

+46735071732info@juridik.online24/7